"Szczęście nie jest rzeczą łatwą; trudno je znaleźć w sobie, a nie sposób gdzie indziej." - Chamfort
 
Linki

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:
www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:
www.psychiatria.org.pl
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA:
www.osrodekintra.pl
Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:
www.ctsr.pl
Terapia integratywna:
www.integrative.pl
Terapia humanistyczno-egzystencjalna:
www.osrodekintra.pl
Terapia Gestalt:
www.gestalt.pl/czym_jest_gestalt.html
Terapia behawioralno-poznawcza:
www.pttpb.pl/pl/czym-sa-terapie-poznawczo-behawioralne-psychoedukacja
Społeczne Gimnazjum nr 14 STO:
www.gim14sto.pl
Pracownia Psychologiczna Nurty:
www.pracownia-nurty.pl

Psychoterapia Warszawa