"Szczęście nie jest rzeczą łatwą; trudno je znaleźć w sobie, a nie sposób gdzie indziej." - Chamfort

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:
www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:
www.psychiatria.org.pl
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA:
www.osrodekintra.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej:
www.ptpp.pl
Studium Psychoterapii Analitycznej:
www.psychoanaliza-spa.org
Pracownia Psychologiczna Nurty:
www.pracownia-nurty.pl