"Najlepsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to spokój, który jest w nas." - Jan Twardowski
 
Oferta

POMAGAM:
osobom dorosłym oraz młodzieży


W PROBLEMACH:
 • nerwicy, depresji, zaburzeń osobowości;
 • trudnych, traumatycznych doświadczeń;
 • obniżonego nastroju, zniechęcenia, bezsilności, lęku;
 • poczucia zagubienia, pustki, niespełnienia;
 • niezadowolenia i braku satysfakcji ze swojego życia;
 • trudności osobistych, rodzinnych, małżeńskich, zawodowych, społecznych;
 • żałoby, rozstania, straty;
 • trudności w relacjach interpersonalnych / związkach partnerskich;
 • doświadczania nadmiernego stresu i jego skutków;
 • trudności z podejmowaniem decyzji, realizacją własnych potrzeb;
 • braku pewności siebie, samokrytycyzmu, nieadekwatnej samooceny;
 • problemów z własną niezależnością i asertywnością;
 • kłopotów z zaśnięciem, koszmarów sennych, bezsenności;
 • dolegliwości somatycznych, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego (np. bóle głowy, serca, mięśni, zawroty głowy, zdrętwienia, duszności itp.);
 • chęci poznania siebie i rozwinięcia swoich możliwości osobistych lub zawodowych;
 • poszukiwania swojego miejsca w życiu;
 • trudności wychowawczych i rozwojowych;
 • innych problemów natury psychicznej.

FORMA ŚWIADCZONEJ POMOCY:
 • konsultacje psychologiczne;
 • pomoc psychologiczna;
 • interwencja kryzysowa;
 • psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia Warszawa
Konsultacja - to pierwsze spotkanie, które służy określeniu i zrozumieniu problemu, z jakim zgłasza się klient. Daje również szansę na wzajemne poznanie się, określenie oczekiwań wobec terapii i mających nastąpić zmian. Konsultacje obejmują zwykle od jednego do trzech spotkań i kończą się zawarciem kontraktu terapeutycznego określającego cele, przybliżony czas trwania terapii i jej częstotliwość, a także odpowiednią dla klienta formę pomocy - psychologiczną lub psychoterapeutyczną. W razie stwierdzenia potrzeby uzyskania innego rodzaju pomocy – np. psychiatrycznej, małżeńskiej i in., zapewniam kontakt do specjalisty zajmującego się danym problemem.

Pomoc psychologiczna - polega na zidentyfikowaniu problemu zgłaszanego przez pacjenta i poszukaniu sposobu jego rozwiązania. Poradnictwo psychologiczne jest pomocne szczególnie w sytuacji zmian życiowych i rozwojowych, występowania konfliktu, konieczności podjęcia ważnej decyzji, dokonania wyboru i in. Odbywa się w formie kilku do kilkunastu spotkań i najczęściej przebiega w kilku fazach: diagnoza problemu, znalezienie czynników podtrzymujących istnienie problemu i trudności związanych z jego rozwiązaniem, znalezienie nowych sposobów rozwiązania problemu oraz wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Wsparcie w sytuacji kryzysowej - to forma pomocy psychologicznej, której celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości nad własnym życiem oraz rozwiązanie problemu wywołującego kryzys. Powodem wystąpienia kryzysu psychologicznego są najczęściej nieprzewidziane sytuacje takie jak: śmierć bliskiej osoby, zdrada, wypadek, utrata pracy i in., a dotychczasowe sposoby radzenia sobie nie przynoszą oczekiwanego efektu. Kontakt wspierający może zostać przeformułowany na inną formę pomocy, np. psychoterapię.

Psychoterapia indywidualna - to praca nastawiona na jak najpełniejsze poznanie siebie, swoich uczuć, myśli, zachowań, potrzeb, możliwości i ograniczeń, a także powtarzających się schematów w myśleniu i postępowaniu. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dogłębne rozpoznanie przyczyn zgłaszanych problemów i znalezienie nowego, bardziej satysfakcjonującego sposobu funkcjonowania. Psychoterapia kierowana jest przede wszystkim do osób cierpiących z powodu trudności natury psychicznej, osób, u których bez wyraźnej przyczyny medycznej choruje ciało, a także tych, którzy odczuwają trudności w relacjach z innymi. Czas trwania psychoterapii zależy od specyfiki zgłaszanych problemów oraz indywidualności klienta i obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań.


Pracuję w nurcie integratywnym wykorzystując możliwości terapii humanistyczno-egzystencjalnej, terapii Gestalt, a także podejścia psychodynamicznego. Szczegóły dotyczące specyfiki pracy w poszczególnych nurtach znajdują się na stronach internetowych wskazanych w zakładce LINKI.